WARSZTATY

Stanisław Górka jest absolwentem PWST im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, od 1979 r. nauczycielem akademickim w tejże uczelni, gdzie od 1985 roku uczy emisji głosu (impostacji). Swoją wiedzę oraz na temat emisji głosu zdobywał od najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie - u prof. Waltranda Schlingplassera-Grubera w Stuttgarcie, Cicely Berry z Royal Shakespeare Company w Londynie, Kristin Linklater oraz Patsy Rodenburg - światowej sławy ekspertki w dziedzinie emisji głosu, współpracującej m.in. z takimi aktorami jak Judie Dench, Nicole Kidman, Daniel Craig, Orlando Bloom czy Evan McGregor.

Zdobywając szlify u najlepszych specjalistów stworzył własną - autorską metodę pracy z głosem, korzeniami sięgającą do nowatorskich metod Jerzego Grotowskiego. Swoją metodę nazywa kondycją głosu. Wypływa ona z niemal 40-letnich doświadczeń pracy aktora śpiewającego, aktora dramatycznego a także pedagoga.

Metoda ta polega na pracy z ciałem, na cyklu ćwiczeń powodujących stan rozluźnienia, rozgrzania, pobudzenia oddechu, uruchomienia przepony, na udźwięcznieniu rezonatorów, a w efekcie końcowym na znalezieniu dużego dźwięcznego głosu. Jej celem jest dotarcie do prawdziwego głosu, który jest w każdym człowieku jeśli jest właściwie używany, głosu płynącego z centrum, ze środka, spod diafragmy. Jej efektem jest stworzenie pewnych odruchów, nowych nawyków co jest możliwe przez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń.