telefon:

+48 606 104 154

e-mail:

teatrpodgorke@gmail.com

facebook:

facebook.com/TeatrPodGorke
facebook.com/StanislawGorka


foto: Tomasz Hryciuk

Copyright © Stanisław Górka 2020; Design by Krzysztof Niedolaz